Sieci Mesh są coraz popularniejsze wśród radioamatorów, umożliwiając im budowę rozległych i wydajnych sieci komunikacyjnych. Oto kilka podstawowych informacji na temat sieci Mesh dla radioamatorów:

 1. Co to jest sieć Mesh: Sieć Mesh to rodzaj sieci komputerowej, w której każde urządzenie (w tym przypadku radiostacja) łączy się bezpośrednio z innymi urządzeniami w sieci, tworząc dynamiczny i elastyczny system komunikacyjny. W sieci Mesh nie ma centralnego punktu dostępowego, co oznacza, że ​​wszystkie urządzenia są równorzędne i mogą przekazywać dane między sobą.
 2. Topologia sieci Mesh: Topologia sieci Mesh może być pełna lub częściowa. W pełnej topologii każde urządzenie jest połączone z każdym innym urządzeniem w sieci, tworząc gęstą siatkę połączeń. W topologii częściowej urządzenia są połączone tylko z niektórymi innymi urządzeniami, tworząc mniej gęstą sieć. Aby uzyskać więcej informacji prosimy odwiedzić Folia Celulozowa
 3. Zalety sieci Mesh dla radioamatorów:
  • Odporność na uszkodzenia: Dzięki dynamicznemu przekazywaniu danych, sieci Mesh są odporne na awarie pojedynczych urządzeń.
  • Elastyczność: Nowe urządzenia mogą być łatwo dodawane do sieci, co umożliwia rozszerzanie jej zasięgu.
  • Samoorganizacja: Sieci Mesh potrafią dostosować się do zmian w topologii sieci, co czyni je bardziej niezawodnymi w zmiennych warunkach.
 4. Technologie używane w sieciach Mesh dla radioamatorów:
  • 802.11s: Standard Wi-Fi Mesh, który pozwala na tworzenie sieci Mesh opartych na technologii Wi-Fi.
  • MeshNet: Otwarta standardowa architektura sieci Mesh, która może być używana do komunikacji radiowej, w tym przez radioamatorów.
  • Packet Radio: Technologia radiowa wykorzystywana przez radioamatorów do przesyłania danych w sieciach Mesh, często w pasmach amatorskich.
 5. Przykłady zastosowań sieci Mesh dla radioamatorów:
  • Komunikacja awaryjna: Sieci Mesh mogą być używane do zapewnienia komunikacji w sytuacjach awaryjnych, kiedy tradycyjne infrastruktury komunikacyjne są niedostępne.
  • Dostęp do Internetu: Radioamatorzy mogą wykorzystywać sieci Mesh do budowy lokalnych sieci dostępu do Internetu, zwłaszcza w obszarach, gdzie tradycyjne usługi dostępu do Internetu są ograniczone.

Budowa sieci Mesh dla radioamatorów wymaga pewnej wiedzy technicznej i doświadczenia w obszarze komunikacji radiowej, ale może być fascynującym i użytecznym projektem dla entuzjastów.